עבודות שיפוץ או בנייה בסביבת ילדים מחייבת התייחסות אל הוראות בטיחות מיוחדות. מדי יום מבוצעות מאות אלפי עבודות בנייה ברחבי הארץ, בין היתר בקרבת איזורי מגורים, גנים, לימודים, פארקים ציבוריים ועוד. עבודות אלו מפוקחות על ידי אנשי מקצוע מובילים ולכן ברוב המקרים הן מסתיימות ללא פגע. יחד עם זאת, אין להקל ראש בסיכוני הבטיחות הנשקפים לילדים בסביבת אתרי בנייה, שיפוץ או חידוש מבנים.

יש מספר מוקדים בהם ניתן לראות בבירור את החשיבות של נהלי בטיחות בעבודה בסביבת ילדים:

  • שילוט ואזהרה – הורי הילדים או המלווים שלהם יכולים להשתמש בשילוט ובאזהרה על מנת למנוע מראש את הסיכון. יש לפזר את השלטים ואמצעי האזהרה בקרבת אתרי הבנייה ולהקפיד על הדגשתם. שילוט ואזהרה מצילים חיים, ומיועדים גם עבור עוברי אורח מבוגרים יותר.
  • גידור בעבודות פיגומים – פיגום הוא מתקן זמני על גבי הקרקע, מעל מבנה או מחובר אליו, המשמש לביצוע עבודות, תמיכה בבני אדם ותמיכה בציוד. חל איסור חמור על הימצאות ילדים בסביבת פיגומים, ולכן ישנה גדר המונעת זאת. מערכת הגידור צריכה להיות מחוברת לזקיפים כך שלא ניתן לנתקם באופן מקרי. אין להשתמש בחבלים או כבלים לצורך גידור ואין להסיר את הגידור כל עוד משתמשים במשטח העבודה. ילדים לא יכולים להיכנס אל אתר בנייה או לטפס חלילה על הפיגומים כל עוד יש גדר העומדת בהנחיות.
  • היערכות מראש – נהלי בטיחות בעבודה מחייבים היערכות זמן רב מראש. בשלב הראשון יש להגדיר את נקודות התורפה הבטיחותיות בסביבת אתר הבנייה, להבין כיצד הן משפיעות על ילדים ולערב גורמים מוניציפאליים לצורך מניעה. בשלב השני רצוי להגיע אל אתר הבנייה עם הציוד המתאים. אפשר לערוך פעולות הסברה באיזור ולהתמקד בגנים ובבתי ספר. ההיערכות מבטיחה התנהלות בטוחה באתר הבנייה ולכן היא חיונית.

בדיקת נהלי בטיחות בעבודה

בטיחות ילדיםמנהל עבודה באתר בנייה אחראי בין היתר על בדיקת תקינות הפיגום. עליו לקבוע האם הפיגום יציב מספיק, האם הוא מתאים למטרה לה הוא נועד והאם הוא משרת את צרכי הבטיחות של הסביבה. מנהל העבודה אחראי גם לבדוק את חומרי הפיגום. למעשה, הבדיקה של נהלי בטיחות בעבודה מתבצעת עם הקמת הפיגום ולפני השימוש בו. לאחר מכן צריך מנהל העבודה לבדוק את הפיגום אחת לשבוע לפחות, אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר ואחרי הפסקה של יום או יותר שנגרמה עקב רוח או גשם.

מבחינת הורים ואנשי חינוך, האחריות על בדיקת נהלי בטיחות בעבודה לא באה על חשבון מעורבות אישית. יש להתריע בפני הקבלנים או אנשי המקצוע באתר הבנייה על ליקויי בטיחות. חשוב להראות דוגמא אישית לילדים, להבהיר את הסכנות ולמנוע מראש כל מצב של הפרת כללי בטיחות.

כללי