קשה מאד להפריז בחשיבות התפקיד של מחנכת כיתה א.

מחנכת כיתה אבאופן כללי – בכל שנה, מכיתה א' ועד לכיתה י"ב, יש חשיבות גבוהה מאד לדמותם של המחנכת או המחנכת. אולם, כאשר מדובר על כיתה א', הרי שהחשיבות הזו היא כפולה ומכופלת. יש לזכור שעבור ילדים רבים, המעבר מגן חובה לכיתה א' הוא מעבר חד מאד, וזה בעצם השינוי הגדול הראשון שהם צריכים להתמודד עמו. עבורכם, המחנכת היא מה שמכונה בשפה המקצועית "סוכנת של סוציאליזציה" – היא מעבירה אותם בעצם את תהליך החיברות בתוך בית הספר, שמציג לא מעט אתגרים עבור הילדים. אנו נציג כמה מהאתגרים, ונראה כיצד המחנכת מסייעת לילדים להתמודד עימם.

כך המחנכת מסייעת לילדים

  • המשכיות תכני הלימוד – הדבר ממחיש את הקשר בין חשיבות התפקיד של הגננת בגן החובה, לבין התפקיד של מחנכת כיתה א. על המחנכת מוטלת החובה ליצור את ההמשכיות בין התכנים שהילדים עברו בגן החובה, לבין התכנים של כיתה א. יש לזכור שכל התכנים – בגנים ובבית הספר כאחד, כפופים ממילא לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, ומכאן שהרצף אמור להישמר ברמה העקרונית. עם זאת, כמובן שיש הבדלים, ותפקידה של המחנכת הוא ליצור את הרצף המתאים. מכיוון שבכיתה א', המחנכת היא זו שגם מעבירה את רוב השיעורים, בוודאי את שיעורי הליבה (עברית וחשבון), הרי שהנטל בנושא חל בעיקר עליה.
  • חיברות עם תלמידים נוספים – בגיל הגן, הילדים היו חשופים בעיקר לשכבת הגיל שלהם, ולכל היותר היו ביחד עם ילדים אשר היו קטנים מהם או גדולים מהם בשנה אחת בלבד. לעומת זאת, עם כניסתם לכיתה א' – הילדים לפתע עדים לשכבות גיל אשר גדולות מהן באופן משמעותי. יש לזכור שעבור ילד בכיתה א', ילד אחר בכיתה ו' או אפילו ה' – נראה הרבה יותר גדול, ולעתים מאיים. התפקיד של מחנכת כיתה א הוא כמובן לסייע לילדים להתגבר על המתח, ולסייע להם להשתלב במערכת הבית ספרית. בניגוד לנהוג לחשוב לעתים, המחנכת לא צריכה בהכרח לגונן על הילדים הקטנים מפני הגדולים יותר – החוכמה היא לסייע להם בהשתלבות.
  • להציג ולסייע בדרישות – מצד אחד, כאשר הילדים נכנסים לכיתה א', הם נתקלים לראשונה במערכת של דרישות שונה באופן מהותי מהגן – בעיקר שיעורי הבית, העבודות והמבחנים. מהצד השני, התפקיד של מחנכת כיתה א הוא לא רק להציב את הדרישות – אלא גם לסייע לילדים לעמוד בהן על המחנכת להסביר לילדים ולהורים כאחד, את החשיבות שבעמידה ביעדים הפדגוגיים, ולסייע להם לממש זאת באמצעים השונים.

ומה זה אומר להורים?

אם הילד שלכם עולה לכיתה א' בקרוב, וכאשר מדובר בילד הבכור, ההתרגשות היא גדולה על אחת כמה וכמה, חשוב מאד להיפגש מבעוד מועד עם המחנכת שלו. רוב בתי הספר, עורכים כמובן מפגשים מקדימים בין ההורים, הילדים והמחנכת עוד בחופש הגדול, ומומלץ בחום לגשת למפגשים אלו, ולהכיר את המחנכת מקרוב.

כללי