לאחרונה התבשרנו כולנו על התוכנית החדשה של הביטוח הלאומי- תוכנית חיסכון לכל ילד שאושרה על ידי ועדת הכספים. התוכנית תחל לפעול כבר בינואר 2017 ותכלול הפקדה רטרואקטיבית החל מחודש מאי 2015. במסגרת התוכנית תיפתח תוכנית חיסכון אישית עבור כל ילד וילד במדינת ישראל ובכך יתאפשר לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום מסוים בידיו. המדינה תפקיד סכום של 50 ₪ בכל חודש לתוכנית החיסכון וההורים יוכלו לבחור לנתב 50 ₪ נוספים על חשבון קצבת הילדים החודשית.  את הכסף יוכל הילד למשוך בבוא העת החל מגיל 18 , אז יופקדו לטובת החיסכון כספי מענק על סך 500 ₪ נוספים.

היכן יופקד הכסף?

ההחלטה לאן יופקד הכסף נמצאת בידי ההורים, כאשר קיימות שתי אופציות:

  • תוכנית חיסכון בבנק
  • קופת גמל להשקעה

קיימת אפשרות בחירה בין בנקים שונים ובין חברות השקעה שונות בכל אחד מהמסלולים שתיבחרו, אחד היתרונות הגדולים ביותר בתוכנית החיסכון היא שהמדינה היא זו שתערוך הסכם התקשרות עם הגופים הרלוונטיים ודמי הניהול של החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי.

תכנית חסכון

תוכנית חיסכון בבנק

תוכנית חיסכון בבנק היא בחירה בטוחה ושקטה, הריבית אמנם לא גבוה אך התשואה מובטחת וקבועה. יחד עם זאת אם בחרתם בבנק לא תוכלו לעבור בין המסלולים השונים המוצעים על ידי הבנקים, שהם:

  • ריבית קבועה לא צמודה (ריבית שנתית קבועה מראש, ללא שינוי במהלך השנים)
  • ריבית משתנה בהתאם לפריים (ריבית בנק ישראל + 1.5%, ריבית המשתנה מעת לעת לפי השינויים בריבית הפריים).
  • ריבית קבועה צמודה למדד

השקעה בקופות גמל

במידה ובחרתם בקופת גמל עליכם לקחת בחשבון כי הכסף אותו המדינה ואתם מפקידם מנוהל על ידי קופת גמל להשקעה. ככלל, ככל שהחיסכון הוא לטווח ארוך יותר משתלם להשקיע באפיקים הנחשבים 'מסוכנים' יותר. בנוסף, בכל עת תוכלו לבחור להעביר את כספי החיסכון מקופת גמל אחת לאחרת או לשנות ממסלול שבחרתם למסלול אחר.

קופות הגמל מציעות 5 סוגים שונים של מסלולים:

  • מסלול עם סיכון מועט
  • מסלול עם סיכון בינוני
  • מסלול עם סיכון מוגבר
  • מסלול הלכה (מותאם לצרכי הציבור הדתי, מפוקח מטעם הבד"צ של העדה החרדית)
  • מסלול שריעה (מותאם לציבור המוסלמי לפי כללי השריעה).

מתי ניתן וכדאי למשוך את כספי החיסכון?

להוציא מקרים חריגים (מוות או מחלה קשה המצריכה את משיכת הכספים), בהגיעו לגיל 18 יופקד בחיסכון מענק כספי על סך 500 ₪. אז יוכל הילד גם למשוך את הכסף שנחסך עבורו, באישור ההורים בלבד. אם יבחר להמשיך לחסוך עד גיל 21 יוענק לו על ידי ביטוח לאומי מענק על סך 500 ₪ נוספים לחיסכון, אז יוכל לשחרר את הכסף ללא צורך באישור ההורים. כל משיכה של כספי החיסכון מלווה בתשלום מס רווח – הון, אלא אם הילד מחליט לשמור את הכסף עד לגיל הפרישה, אז הפדיון יהיה פטור ממס.

כללי