חוות דעת רפואית יכולה לשמש אותנו למגוון צרכים ומצבים שונים כאלה ואחרים במהלך החיים. חוות דעת רפואית לפני הרישום של הילדים לבית הספר היסודי מאד חשובה מכיוון שבית הספר ומשרד החינוך ככלל הם האחראיים על הילד שלכם כל עוד הוא נמצא בתחום בית הספר או שהוא נמצא מחוץ לבית הספר בפעילות רשמית של בית הספר. גם בעת שהילד הולך או נוסע לבית הספר ובחזרה ממנו האחריות על הילד היא על משרד החינוך מטבע הדברים. אחריות זו באה לידי ביטוי בכל פגיעה אשר הילד עלול להיפגע בה בעת שהותו בבית הספר או בפעילות אשר מארגן בית הספר מחוץ לכותלי בית הספר לרבות מקרים שונים של:

  •        פגיעה שנפגע הילד בזמן השיעורים
  •        פגיעה שנפגע הילד בעת משחקים בחצר בית הספר
  •        פגיעה שנפגע הילד בעת טיולים מטעם בית הספר
  •        פגיעה שנפגע הילד בדרכו אל או מבית הספר בתום יום הלימודים כולל תאונת דרכים

חוות דעת רפואית לפני יציאה לטיולים

בכל יציאה לטיול מחוץ לבית הספר, ולא משנה אם מדובר בטיול יומי או טיול של כמה ימים לצורך הענין, על בית הספר לקבל דיווח מההורים אודות מצבו הבריאותי של הילד והאם הוא סובל ממחלות כלשהן או שהוא זקוק לתרופות כל שהן באופן קבוע, האם יש לו אלרגיות מיוחדות וכדומה. במקרים שלילד יש בעיות בריאותיות מיוחדות מומלץ לספק לבית הספר חוות דעת רפואית אודות מצבו כדי למנוע מצב אשר בו בית הספר או משרד החינוך יתנערו מאחריות במידה ומשהו יקרה לילד. לחילופין יוכל בית הספר לשקול את אי יציאתו של הילד לטיול במידה ויש חשש כי מצב בריאותו לא מאפשר זאת.

חוות דעת רפואית חשובה במקרים אלה וגם במקרים אשר בהם הילד נפגע במהלך טיול של בית הספר על מנת לקבל את מלוא המגיע לו מבחינת הטיפול הרפואי הדרוש לו, וכדי להתמודד עם רשלנות רפואית במידה וזו תתרחש הלכה למעשה בסופו של דבר.

כללי