המטרה של לימודי גרפולוגיה היא לקשור בין כתב ידו של אדם לבין אישיותו. לצד אנשי מקצוע הרוכשים את השכלתם במוסדות מיוחדים, יש אפשרות לצרף לימודי גרפולוגיה אל מערכת החינוך של תלמידי בית הספר. מצד שני, קיימות המון טענות סותרות בעד ונגד הנושא.

גרפולוגיהעל מנת לבחון האם וכיצד כדאי לשלב גרפולוגיה במערכת השעות של התלמידים, חשוב לציין את הנחות היסוד של התחום. ראשית, גרפולוגיה מניחה כי כאשר אדם כותב הוא מביא לידי ביטוי תכונות אישיות שלו. שנית, על פי הגרפולוגיה אדם אינו יכול לשנות מרצונו את צורת הכתיבה מבלי להשאיר סימנים הניתנים לזיהוי. שלישית, גרפולוגים מניחים כי המנגנון להפקת תנועות כתיבה נמצא בקורלציה למצב מערכת העצבים המרכזית, ולכן הוא גם משתנה על פיה. לבסוף, לפי הגרפולוגיה המשמעות של אות, תו או סימן מוקשת על פי הנסיבות, ההקשר ועוצמת הלחץ בכתב.

בעד ונגד גרפולוגיה במערכת החינוך הרשמית

הנחות היסוד הן הבסיס לטענות בעד ונגד הגרפולוגיה. לאחר שמבינים אותן קל יותר להתייחס אל הטענות המצדדות בגרפולוגיה לתלמידי בית ספר:

  1. מגוון נושאי לימוד – מורים ואנשי חינוך התומכים בגרפולוגיה לא תמיד מכירים מקרוב את מאפייני התחום, אך הם מזדהים עם העושר הלימודי הנדרש עבור תלמידי בית הספר. במילים אחרות, מי שתומך בגרפולוגיה למעשה מצדד במגוון נושאי לימוד, ובהיצע רחב ככל האפשר של תחומים.
  2. עניין – אין ספק שתלמידים מתעניינים יותר בגרפולוגיה מאשר בנושאים אחרים. הם מקבלים הזדמנות יוצאת דופן ליישם את הלימודים, להשתמש בעקרונות הגרפולוגיה גם מחוץ לבית הספר, ולהעביר את הידע להורים או לחברים.
  3. תמיכה מחקרית – מאות מחקרים שבוצעו ברחבי העולם מכירים בגרפולוגיה בתור צורת אבחון. מהבחינה הזו, אין הבדל בין שילוב גרפולוגיה במערכת החינוך לבין שימוש בגרפולוגיה לצרכים משפטיים.

טענות נגד גרפולוגיה לתלמידי בית הספר כוללות התייחסות אל הנושאים הבאים:

  1. התנגשות מול הקהילה המדעית – לא כל המורים מאמינים באמינות התוצאות של הגרפולוגיה. בניגוד לתחומים אחרים, הקהילה המדעית חלוקה לגבי האפקטיביות של גרפולוגיה, ולכן קשה לצרף אותה אל מערכת החינוך ללא התנגדות.
  2. משאבים – כמות השעות העומדת לרשות תלמידי בית הספר מוגבלת יחסית. הרבה מורים והורים מעדיפים לנצל את שעות הלימודים לטובת מקצועות מסורתיים וקלאסיים, תוך הימנעות מהתנסות בתחומים חדשים.
  3. מרצים ומדריכים – רוב אנשי המקצוע העוסקים בגרפולוגיה אינם מגיעים מתחום ההוראה. המשמעות של הוספת גרפולוגיה אל מערכת הלימודים בבית הספר היא הכשרה של מאות מורים חדשים, כמו גם צירוף מדריכים מבחוץ אל תוך מערכת החינוך. זהו תהליך ארוך הכרוך בהשקעה כספית גדולה.

לסיכום, סביר להניח כי הטענות בעד ונגד הגרפולוגיה ימשיכו ללוות אותנו גם בשנים הקרובות. פתרון הביניים הוא שילוב הגרפולוגיה בלימודי רשות, כגון חוגים, פעילויות אחרי הלימודים וכדומה.

כללי