הורות משותפת היא תפיסה ליברלית אשר מחלקת את האחריות באופן שווה כלפי הילד, ועל ידי כך נהנה הילד ממעורבותם הפעילה של שני הוריו באופן מלא מכל האספקטים בחייו. הורות משותפת מוסדרת על ידי הסכם שמאושר בבית המשפט, והוא מפרט את אופן ההתנהלות והגידול המשותף של הילד על כל סעיפיו עוד לפני הבאת הילד לעולם. הסדר זה אינו משרת בני זוג נשואים מן הסתם, אלא כאלה שאינם נשואים או גרושים ממגוון הקהילות באוכלוסיה לרבות: הומואים, לסביות, חילוניים, דתיים, נשים או גברים בודדים. ויש בהסדרים אלה חיבורים בין אוכלוסיות שונות לרבות חיבור בין הומו לסטרייטית, לסבית עם הומו, סטרייט מול סטרייטית וכיוצא באלה.

אחת השאלות העולות היא כיצד להסביר לילד על הורות משותפת אל מול תא משפחתי מסורתי של הורים נשואים.

הורות משותפת

הילד והחברה המודרנית

יש לציין, כי ישראל נחשבת לחלק מן העולם המערבי ולמרות תאים גדולים של חברות מסורתיות בחברה הישראלית החוק בישראל הוא חוק אזרחי הנוטה להיות ליברלי בכל הקשור לפרט ולבחירותיו בחיים. כיום ישנם כבר משפחות רבות, אשר מסדירות את הקשר בין בני הזוג אשר מבקשים להביא ילד לעולם בקשרי הורות משותפת, והדבר אינו חריג כפי שהיה לפני כמה עשרות שנים. ילדים חשופים לבני זוג הומוסקסואלים, או לסביות באיזורי מגוריהם או בתקשורת, או מתוך חברות להוריהם, והם גדלים באווירה הרבה יותר פתוחה מאשר בעבר, ולכן ההסבר אודות הורות משותפת לילד לכשיגדל יהיה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים.

הדבר החשוב ביותר הוא להתייחס להורות המשותפת כאל דבר טבעי ממש כמו אל הורות מנישואים. על הילד לקבל מסר, כי הורות משותפת היא דבר טבעי לחלוטין, וכי אין כל פסול בצורת הורות זו. אם הצלחתם בזה, לא יהיו לילד כל שאלות או פיקפוקים לגבי מעמדו בחברה.

כללי